Reflexions sobre el límits i resolució de conflictes a les zones exteriors: pati i temps lliure.


LÍMITS ALS ESPAIS EXTERIORS
El primer límit és transmetre als infants  l'ordre (donar seguretat) abans d'entrar a dinar, durant l'espai de convivència mentre dinen i què fer un cop acaben i entren a la zona de temps lliure per jugar. El pati és un escenari de creixement i desenvolupament pels infants i un escenari d'observació per als professionals que hi treballen.

Com ho podem fer?
Podem passar una circular a les famílies, a l'inici de curs, explicant quina mirada té aquella escola durant l'estona del menjador i del temps lliure. Podem convocar a les famílies per transmetre les normes de seguretat i de convivència que hi ha en aquests espai. Podem fer partíceps als infants de com viuen l'estona del dinar i temps lliure, transmetent experiències, tant positives com no, sempre pensant en millorar i que no ho estem fent malament, sinó com sabem, segons els recursos que tenim. Però sempre amb obertura per rebre propostes de millora, no només des de les famílies sinó dels infants, escoltar-los principalment a ells que són els que viuen i experimenten aquesta estona de convivència.

Em centraré especialment durant l'estona de temps lliure.

Durant l'estona de temps lliure, després de dinar, podem tenir material organitzat i classificat perquè els infants puguin escollir amb què i qui volen jugar, de forma voluntària.

Si el pati està monopolitzat per una gran pista de bàsquet o fútbol què podem fer?

Podem marcar uns límits, amb diferents cintes adhesives de colors al terra, o amb guixos per "separar" i oferir diferents propostes de joc. En cas que a la zona exterior on hi conviuen infants de Cicle Inicial i Cicle Mitjà hi hagi sorral, podem repartir i diferenciar amb més facilitat les propostes de joc.

ZONES DE JOC A L'EXTERIOR
Potser ens posem les mans al cap, però per un bon funcionament, respecte i cura del material i les regles de cada zona es podrien elaborar medalles o carnets per a cada zona de joc, és una eina, visual i que poden crear-se ells, pot ser motivador i engrescador. I això quan ho podem fer?? Doncs es pot anar preparant i elaborant durant l'estona del temps lliure amb la participació i col.laboració dels mateixos infants. Pel què fa el material, el podem demanar a l'escola, i algun altre, l'escola el pot demanar a les famílies.

Als infants d'aquestes edats els agrada posar en moviment el seu cos, descobrir, relacionar-se... i els hem d'afavorir un ambient afectiu i pensat en les seves necessitats i ritmes.

Algunes propostes de joc per l'espai de temps lliure al pati:
- Una panera amb cordes de saltar
- Una panera amb nines i ninos, retalls d'estovalles i fireta. El pas de P-5 a 1er a vegades no es té en compte que molts nens i nenes encara juguen amb aquest material i de sobte es troben que no saben a què jugar.
- Una panera amb fulls blancs (plantilles de dibuixos no) per qui tingui necessitat d'escriure o de dibuixar, en una zona semi-coberta.
- Una carpeta amb un llistat escrit de jocs de cooperació, i material si s'escau.
- Una panera amb teles. Per poder jugar a fer veure que construïm una cabanya, per exemple, o per estirar-se.
- Una panera amb contes, tenint en compte totes les edats i els valors que volem transmetre.
- Una panera buida, on puguin afegir-hi "tresors" que es troben o creen durant l'hora del pati.
- Una capsa gran amb sorra, que es pugui obrir i tancar per desar-la amb facilitat, amb joguines amb minitatura.  

Tampoc es tracta d'oferir 10 propostes cada dia, sinó de poder anar-les alternant, i cada dia hi hagi una o dues propostes que puguin anar canviant, per així poder mantenir l'interès i la motivació despertes en els infants.

PREVENCIÓ DE LA RESOLUCIÓ DE CONFLICTES
Els espais exteriors de les escoles és una formació d'actituds, on els professionals que hi treballen poden observar i experimentar de primera mà els tipus de relacions que tenen els infants, els jocs que fan, a quines zones es protagonitzen més conflictes...
El pati, podria tenir, segons les diferents propostes de joc, unes pautes establertes per a cada zona, però unes pautes escrites i llegides en veu alta.
Una forma de poder preveure conflictes o en l'ajuda i reflexió d'aquests, seria que s'escollís 2 o 3 infants de cada curs,de 1er a 6è, amb la funció de "mediadors", amb la presència i guia de les monitores de menjador, i que cada setmana anessin canviant.

Tenint en compte els pocs recursos que, generalment, tenen les monitores de menjador és important dinamitzar l'estona de temps lliure per reduïr els conflictes i establir uns límits clars, mitjançant el material i les propostes de joc participatives i voluntàries que s'ofereixen.

És necessària una estructura ben definida de les zones de joc a l'aire lliure, perquè es promoguin estones on es pugui jugar en gran grup, en grups reduïts, per parelles o de forma individual.

Es tracta de donar lloc a la combinació de possibilitats que hi ha a dins de cada centre.

Autora: Dari Muñoz
Formadora en la resolució creativa del conflicte i establir límits clars com a prevenció del conflicte
infodarimunoz@gmail.com 
Tlf: 693 916 215


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada