Processos d'acompanyament de curta durada

Els processos d'acompanyament de curta durada són programes específics, on les famílies tenen clar el què necessiten, aquella situació desbordada que estan visquent en el moment present dins el nucli familiar. Moments de transició que agafa de forma desprevinguda a la família en el procés de desenvolupament natural del seu fill/a.

La meva funció és acompanyar a l'infant i/o a l'adolescent en forma de sessió individual. Dins aquestes sessions, incloc dins el procés d'acompanyament, la participació dels pares.

Em relaciono a través del joc, utilitzant una sèrie de tècniques que ajuden a l'infant o a l'adolescent a prendre consciència i a fer-se responsables del què senten. Acompanyo i dóno espai per ser tal i com és un mateix, a expressar sentiments i pensaments difícils a través del joc.

El joc és indispensable pel desenvolupament afectiu, emocional, intel.lectual, motriu i social de l'infant. És el motor per a la iniciativa personal, l'interès i el plaer de l'infant. 
Quan som adults, tenim un concepte o mirada de joc molt llunyà, com si només formés part del món infantil. I no recordem que el joc ens dóna vida, convida a explorar, viure noves experiències, fomenta el diàleg, el vincle, a integrar regles i a despertar l'infant que vàrem ser. Relacionar-nos des del joc s'aconsegueix un apropament entre l'adult i l'infant i/o adolescent i viceversa.

EDAT
A partir de 7 anys

TARIFA
La primera sessió informativa és gratuïta.
Preu per sessió: 45€
Si tens dubtes, o vos demanar una primera entrevista per saber si et puc ajudar, posa't en contacte amb mi. 

LLOC:
Plaça la Palmera, 3, 1r
17.600 Figueres
infodarimunoz@gmail.com
Tlf: 693 916 215